PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolevas privaatsuspoliitikas määratakse kindlaks, kuidas ADVENTUS SOLUTIONS EESTI, registrikood 10819882, juriidilise aadressiga Tallinnas Kentmanni 24-2, Tallinn 10116, kontaktandmed info@adventus.ee, vastutava töötlejana töötleb teie isikuandmeid ja tagab teie õigused andmesubjektina kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega – GDPR (EU General Data Protection Regulation GDPR 2016/679).

Isikuandmed on igasugune teave teie kui füüsilise isiku ja äriühingu esindaja kohta, nagu ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja muu teave. ADVENTUS SOLUTIONS EESTI tagab, et teie andmed on kaitstud ning et kõiki isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas GDPR.

 

Andmetöötluse ulatus, eesmärk ja alus

  • Me töötleme järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, ametikoht äriühingus, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumbrid).
  • Me töötleme teie andmeid, et anda meie klientäriühingute esindajatele täielikku, põhjalikku ja ajakohast teavet meie teenuste osutamiseks.
  • Me võime korrapäraselt saata elektroonilisi kampaaniakirju, et anda ärikeskkonna esindajatele teavet uute toodete, eripakkumiste ja äriürituste kohta ning muud teavet, mida peame huvitavaks, kasutades selleks teie poolt esitatud e-posti aadressi.
  • Me töötleme teie andmeid teie poolt antud nõusoleku alusel; teil on õigus vabalt otsustada, kas soovite meie käest teavet saada.

 

Andmete säilitamine

Me töötleme teie andmeid nii kaua, kui olete huvitatud meie käest teabe saamisest või kui seda osutatakse koostöölepingu alusel.

 

Andmete edastamine

Teie poolt vajatavate teenuste põhjal võime edastada teie andmeid vastavalt alljärgnevale:

  • Me jagame teie kontaktandmeid ja äriühingu nime meie poolt esindatavate toodete ja teenuste tootjatega, kes on loetletud meie veebisaidi jaotises „Partnerid“,kui esitatakse hinnapäring või küsitakse täiendavat teavet toote kohta.
  • Teie andmed on samuti saadaval meie kolmandatest osapooltest koostööpartneritele, kes osutavad teenuseid meile ja meie nimel, nagu ärilised analüüsiandmed, toodete tarnimine, turundus, küsitlus- või reklaamiplatvormi haldamine, maksete töötlemine jne. Need kolmandatest osapooltest koostööpartnerid kasutavad teie andmeid ADVENTUS SOLUTIONSi nimel ning neil ei ole lubatud neid andmeid muudel eesmärkidel jagada ega kasutada.

Õigusaktides sätestatud juhtudel võidakse teie andmeid edastada õiguskaitseasutustele ning muudele pädevatele riiklikele või kohalike valitsusasutustele nende nõudmisel või meie õiguspäraste huvide kaitsmise eesmärgil meie vastu esitatud nõuete tõttu.

 

Andmeturve

Isikuandmed salvestatakse meie turvalistesse serveritesse Euroopa Majandusühenduses, kasutades kõiki mõistlikke kättesaadavaid tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid loata juurdepääsu eest kaitsmiseks.

 

Juurdepääs andmetele ja nende parandamine

Teil on õigus nõuda teavet meie valduses olevate teie andmete kohta, st kasutada andmesubjekti juurdepääsuõiguseid. Teil on samuti õigus nõuda, et parandaksime ja täiendaksime meie valduses olevaid andmeid, mis võivad olla ebatäpsed või mis võivad olla muutunud pärast seda, kui te need meile esitasite. GDPRis sätestatud juhtudel on teil samuti õigus nõuda andmete kustutamist.

 

Vastuväited andmete kasutamisele

Te võite nõuda, et piiraksime teatavatel GDPRis sätestatud juhtudel viise, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, või esitada vastuväited teatud liiki töötlemise vastu. Teil on õigus võtta mis tahes ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemise kohta, katkestades meie elektrooniliste kampaaniakirjade tellimise või kirjutades meile e-posti aadressil info@adventus.ee.

 

Taotluste, palvete, vastuväidete ja kaebuste esitamine

Kõik taotlused, palved, vastuväited, kaebused või küsimused, mis puudutavad osaleja isikuandmete kasutust, võib meile saata postiaadressil Kentmanni 24-2, Tallinn 10116, Eesti või e-posti aadressil info@adventus.ee. Me uurime neid põhjendamatult viivitamata ja teavitame teid kõigil juhtudel ühe kuu jooksul pärast taotluse teiepoolset esitamist rakendatud meetest või objektiivsest tähtaja pikendamise vajadusest.

Kui te ei ole rahul meie vastusega või kui usute, et me töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile. Lisateave on saadaval veebisaidil http://www.aki.ee/.

 


All rights reserved. © Adventus Ltd.
See rakendus kasutab küpsiseid, selle rakenduse kasutamist jätkates nõustute meie küpsisepoliitikaga.
Ma nõustun